DCO – Digital Change Option

IT lifecycle management

Met DCO kunt u:

  • IT eenvoudig inkopen;
  • IT efficiënt managen;
  • IT proactief vernieuwen;
  • Waardoor u up-to-date kunt blijven en standaardisatie grondig kan doorvoeren;
  • Voor een vast bedrag per maand.

De voordelen van DCO:

Door up-to-date te blijven en standaardisatie grondig door te voeren bespaart u kosten door de total cost of ownership te verlagen en doet u er alles aan om cybercrime te voorkomen. Daarnaast verhoogt u de productiviteit en motivatie van medewerkers, is het makkelijker om talent aan te trekken en draagt u automatisch bij aan de circulaire economie.

Start de lifecycle hier

IT lifecycle management

Het startpunt van iedere organisatie met betrekking tot IT lifecycle management is anders

We leveren diensten gedurende de hele IT lifecycle specifiek afgestemd op uw situatie. Benieuwd hoe Digital Change Option werkt? Bekijk in 2 minuten de animatievideo en scroll naar beneden.

   Voorbereiding   

1. Uitdagingen vaststellen

Allereerst stemmen we uw IT-uitdagingen met u af en definiëren we een IT-doelstelling. Wij komen bij u langs en brengen samen de businesscase in kaart. Is er nagedacht over de circulaire economie? Hoeveel kunt u effectief nog besparen op de total cost of ownership?

Digitale transformatie organisaties
Toegang tot het huidige IT portfolio

   Voorbereiding   

2. Inzicht in huidig IT-portfolio

Aan de hand van een inventarisatie brengen we samen in kaart welke apparatuur u wilt behouden en welke apparatuur aan vervanging toe is. Apparatuur die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt nog niet is verouderd, kan desgewenst tegen boekwaarde aan ProfLease worden verkocht. Zodoende maakt u geld vrij voor uw kernactiviteiten en huurt u de betreffende apparatuur terug van ProfLease tot het moment dat deze aan vervanging toe is.

   Voorbereiding   

3. Investeringslimiet overeenkomen

Omdat het bij IT-apparatuur vaak gaat om vele kleine deelinvesteringen en de gehele configuratie doorgaans niet ín één keer wordt uitgerold, komen we samen een investeringsfaciliteit overeen: een investerings- en tijdslimiet waarbinnen alle aankopen kunnen worden gedaan.

End of life IT vernieuwen
Keuze leveranciers en apparatuur

   Fase 1: IT inkopen   

4. Leveranciers- en apparatuurkeuze

Zoals u gewend bent bepaalt u zelf bij welke leverancier(s), tegen welke prijs en welke voorwaarden u welk merk apparatuur afneemt. ProfLease werkt merk- en leveranciersonafhankelijk zodat u een volledige keuzevrijheid geniet. Omdat u zelf beslist blijft de huidige relatie met uw leveranciers volledig in tact.

   Fase 1: IT inkopen   

5. Ontvangst van de devices

Aangezien ProfLease zelf niet bij de levering van de apparatuur betrokken is, geeft u ons door middel van een acceptatieverklaring aan als de apparatuur in goede staat is ontvangen en naar volle tevredenheid functioneert. Vervolgens draagt ProfLease ten laste van de eerder genoemde investeringsfaciliteit zorg voor een tijdige betaling aan de leverancier.

Ontvang de devices en ProfLease betaalt de leverancier
Einde van het leasecontract

   Fase 2: IT managen  

6. Aanvang overeenkomst

Indien de overeengekomen investerings- of tijdslimiet is bereikt, wordt de financiering voor alle geaccordeerde leveranciersfacturen tegen vooraf overeengekomen voorwaarden geconsolideerd in een enkel contract opgestart. Zodoende heeft u op voorhand volledige transparantie. Gedurende de looptijd van het contract beschikt u permanent over budget voor het vernieuwen van apparatuur zonder dat de maandtermijn verandert.

   Fase 2: IT managen  

7. Efficiënt managen

Onze ProfPortal biedt u een volledig overzicht van de geleverde apparatuur: kosten gerelateerde informatie voor uw financiële en technische informatie voor uw operationele bedrijfsvoering. Alle essentiële data overzichtelijk weergegeven in één dashboard.

Asset management van ProfLease
Optimale flexibiliteit

   Fase 3: IT vernieuwen  

8. Flexibiliteit

Tijdens de gebruiksfase kunt u gedurende ieder semester op ieder gewenst moment een vast percentage van uw apparatuur vernieuwen zonder dat uw maandlasten stijgen. Indien u vernieuwing niet noodzakelijk acht schuift het voorgenoemde percentage door naar het volgende semester.
Indien u geen gebruik heeft gemaakt van de tussentijdse vernieuwingsmogelijkheid dan heeft u aan het einde van de looptijd de keuze om de apparatuur te retourneren, door te huren of alsnog te vervangen.

   Fase 3: IT vernieuwen  

9. End-of-life

Op het moment dat apparatuur niet meer aan uw eisen voldoet halen wij dergelijke verouderde apparatuur periodiek voor u op en wordt deze in lijn met de circulaire economie klaargemaakt voor hergebruik. Hierbij worden alle geheugendragers conform de geldende industrienormen, wet- en regelgeving effectief gewist. Tevens is gecertificeerde dataverwijdering mogelijk. Wanneer gebruikte apparatuur helemaal niet meer kan worden ingezet, wordt deze op een milieuverantwoorde manier vernietigd.

Gegarandeerde dataverwijdering

Maak in detail kennis met de 3 fasen van DCO!

Fase 1: IT eenvoudig inkopen
Fase 2: IT efficiënt managen
Fase 3: IT proactief vernieuwen