IT-lifecycle management

Financiële en lifecycle maatwerkoplossingen voor uw digitale apparatuur: IT-lifecycle management.

it lifecycle management

Een IT-levenscyclus kent drie fasen: het verkrijgen, het gebruiken en het afvloeien van digitale apparatuur. Een juiste invulling van het IT-lifecycle management proces is voor iedere organisatie essentieel en wordt in vele gevallen ook wel beschouwd als een voorwaarde voor een succesvol ICT-beleid. In de praktijk betekent dit:

  • IT eenvoudig verkrijgen;
  • IT probleemloos gebruiken;
  • IT veilig en duurzaam afvloeien;
  • IT efficiënt beheren.

Onze financiële en IT-lifecycle diensten zijn ontwikkeld ter optimalisatie van uw IT-levenscyclus teneinde uw IT-kosten te reduceren en uw bedrijfsproductiviteit te maximaliseren.

1. IT-lifecycle classificatie

Alvorens mogelijke oplossingen aan te dragen is het van belang om te weten hoe efficiënt uw huidige IT-lifecycle proces is ingericht. Vervangt u uw devices proactief of probeert u de gebruiksperiode van de apparatuur maximaal te rekken? Monitort u gedurende de gebruiksfase alle devices binnen uw organisatie? Wat gebeurt er met de oude apparatuur nadat deze is vervangen? Met onze kunt u aan de hand van 10 vragen zelf de classificatie van uw huidige IT-lifecycle proces vaststellen.

Digitale transformatie organisaties
Toegang tot het huidige IT portfolio

2. Inzicht in huidig IT-portfolio

Na een inventarisatie beslist u zelf welke apparatuur vanuit bedrijfseconomisch oogpunt aan vervanging toe is en welke apparatuur u wilt behouden.  De laatste categorie kan desgewenst tegen boekwaarde aan ProfLease worden verkocht. Zodoende maakt u geld vrij voor uw kernactiviteiten en huurt u de betreffende apparatuur terug van ProfLease tot het moment dat deze aan vervanging toe is.

3. Investeringslimiet overeenkomen

Omdat het bij IT-apparatuur vaak gaat om vele kleine deelinvesteringen en de gehele configuratie doorgaans niet ín één keer wordt uitgerold, komen we samen een investeringsfaciliteit overeen: een investerings- en tijdslimiet waarbinnen naar eigen inzicht aankopen kunnen worden gedaan.

End of life IT vernieuwen
Keuze leveranciers en apparatuur

4. Leveranciers- en apparatuurkeuze

Zoals u gewend bent bepaalt u zelf bij welke leverancier(s), tegen welke prijs en welke voorwaarden u welk merk apparatuur afneemt. ProfLease werkt merk- en leveranciersonafhankelijk zodat u een volledige keuzevrijheid geniet. Omdat u zelf beslist blijft de huidige relatie met uw leveranciers volledig in tact.

5. Ontvangst van de devices

Aangezien ProfLease zelf niet bij de levering van de apparatuur betrokken is, geeft u ons door middel van een acceptatieverklaring aan als de apparatuur in goede staat is ontvangen en naar volle tevredenheid functioneert. Vervolgens draagt ProfLease ten laste van de eerder genoemde investeringsfaciliteit zorg voor een tijdige betaling aan de leverancier.

Ontvang de devices en ProfLease betaalt de leverancier
Einde van het leasecontract

6. Aanvang overeenkomst

Indien de overeengekomen investerings- of tijdslimiet is bereikt, wordt de financiering voor alle geaccordeerde leveranciersfacturen tegen vooraf overeengekomen voorwaarden geconsolideerd in een enkel contract opgestart. Zodoende heeft u op voorhand volledige transparantie.

7. Efficiënt beheren

Onze asset managementtool Enquire Now verschaft u een volledig overzicht van de geleverde apparatuur: kosten gerelateerde informatie voor uw financiële en technische informatie voor uw operationele bedrijfsvoering. Alle essentiële data overzichtelijk weergegeven in één dashboard.

Asset management van ProfLease
Optimale flexibiliteit

8. Flexibiliteit

Ongeacht de financieringsoplossing die het beste aansluit bij uw wensen en behoeften, u heeft altijd de flexibiliteit om het contract open te breken en oude apparatuur te vervangen voor nieuwe. Indien u geen gebruik heeft gemaakt van de tussentijdse vernieuwingsmogelijkheid dan heeft u aan het einde van de looptijd de keuze om de apparatuur te retourneren, door te huren of alsnog te vervangen.

9. End-of-life

Op het moment dat apparatuur niet meer aan uw eisen voldoet halen wij dergelijke verouderde apparatuur periodiek voor u op en wordt deze in lijn met de circulaire economie klaargemaakt voor hergebruik. Hierbij worden alle geheugendragers conform de geldende industrienormen, wet- en regelgeving effectief gewist. Tevens is gecertificeerde dataverwijdering mogelijk. Wanneer gebruikte apparatuur helemaal niet meer kan worden ingezet, wordt deze op een milieuverantwoorde manier vernietigd.

Gegarandeerde dataverwijdering

Maak in detail kennis met de oplossingen van ProfLease gedurende de hele levenscyclus van uw digitale apparatuur

IT eenvoudig verkrijgen
IT probleemloos gebruiken
IT veilig en duurzaam afvloeien
IT efficiënt beheren