Wat is digitale transformatie?

Sinds digitale transformatie een essentieel onderdeel is geworden van de strategie van vele organisaties, zijn er ook veel definities en betekenissen te vinden. Dit is verwarrend. Daarom geven wij graag onze definitie van digitale transformatie.

De betekenis van digitale transformatie

Digitale transformatie is een integrale aanpak om verwachtingen, mogelijkheden en kansen van ICT toepassingen en personeel optimaal in te zetten voor bedrijfsprocessen en informatiebeheer, met als doel een flexibele organisatie om in te kunnen spelen op de continue veranderende klantbehoeften.

Wat is de betekenis volgens Gartner?

is digitale bedrijfstransformatie het proces van het exploiteren van digitale technologieën en ondersteunende digitale mogelijkheden om een robuust nieuw digitaal bedrijfsmodel te creëren. Maar vaak wordt de mens (medewerkers, klanten, burgers, leden,…) hierbij vergeten. Juist het meenemen van de mens is het essentiële onderdeel van digitale transformatie.

Wat is digitale transformatie?

Wat is het verschil met digitalisering?

Digitalisering en digitale transformatie zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, maar verschillen echter behoorlijk van elkaar. Een organisatie kan een reeks digitaliseringsprojecten ondernemen, variërend van het automatiseren van processen tot het herscholen van werknemers tot het gebruiken van computers. Digitale transformatie is daarentegen niet iets dat organisaties als projecten kunnen implementeren: het vergt een complete verandering van de organisatie.

Digitale transformatie verwijst juist naar een klantgestuurde strategische bedrijfstransformatie, die de implementatie van digitale technologieën vereist evenals een organisatorische verandering. Leidinggevenden die menen dat de digitale transformatie slechts het digitaliseren van processen is maken een diepgaande strategische fout.

In werkelijkheid betekent dit dat organisaties op deze wijze veranderingen beter kunnen aanpakken. Hierdoor wordt in essentie verandering een kerncompetentie van de organisatie: het maakt de organisatie klantgericht en end-to-end. De conclusie kan dus worden getrokken, dat digitalisering met name over de technologie gaat en digitale transformatie over de klant en de gebruikers van de technologie.

Staat IT-vernieuwing ook bij uw organisatie op de agenda?

Overwegingen voor een IT-vernieuwingsstrategie

Download gratis de whitepaper ‘Overwegingen voor een IT-vernieuwingsstrategie‘ en ontdek het belang van IT lifecycle management voor uw organisatie.

Whitepaper downloaden