Digital Change Option

Wat is Digital Change Option?

Digital Change Option is de optimale IT-lifecycle management oplossing van ProfLease, waarbij u gedurende de overeenkomst over permanent budget beschikt voor het vernieuwen van devices. Tegen een vooraf overeengekomen vast bedrag per maand bent u in staat om uw gehele IT-park zonder budgetbeperkingen continu te standaardiseren en up-to-date te houden.

Digital Change Option in de praktijk

Een Digital Change Option betreft maatwerk. Afhankelijk van uw organisatie, de aard en omvang van de investering werken wij voor u een leasevoorstel uit. Bij vragen kunt u uiteraard contact opnemen of u kunt eerst onderstaande informatiesheet downloaden voor meer informatie. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

IT-lifecycle classificatie

Alvorens mogelijke oplossingen aan te dragen is het van belang om te weten hoe efficiënt uw huidige IT-lifecycle proces is ingericht. Koopt u op dit moment uw digitale apparatuur met eigen middelen of financiert u deze middels lease? Vervangt u uw devices proactief of probeert u de gebruiksperiode van de apparatuur maximaal te rekken? Wat gebeurt er met de oude apparatuur nadat deze is vervangen?

Inzicht in huidig IT-portfolio

Na een inventarisatie beslist u zelf welke apparatuur vanuit bedrijfseconomisch oogpunt aan vervanging toe is en welke apparatuur u wilt behouden. De laatste categorie kan desgewenst tegen boekwaarde aan ProfLease worden verkocht. Zodoende maakt u geld vrij voor uw kernactiviteiten en huurt u de betreffende apparatuur terug van ProfLease tot het moment dat deze aan vervanging toe is.

Investeringslimiet overeenkomen

Omdat het bij IT-apparatuur vaak gaat om vele kleine deelinvesteringen en de gehele configuratie doorgaans niet in één keer wordt uitgerold, komen we samen een investeringsfaciliteit overeen: een investerings- en tijdslimiet waarbinnen naar eigen inzicht aankopen kunnen worden gedaan.

Leveranciers- en apparatuurkeuze

Zoals u gewend bent bepaalt u zelf bij welke leverancier(s), tegen welke prijs en welke voorwaarden u welk merk apparatuur afneemt. ProfLease werkt merk- en leveranciersonafhankelijk zodat u een volledige keuzevrijheid geniet. Omdat u zelf beslist blijft de huidige relatie met uw leveranciers volledig in tact.

Ontvangst van de devices

Aangezien ProfLease zelf niet bij de levering van de apparatuur betrokken is, geeft u ons door middel van een acceptatieverklaring aan als de apparatuur in goede staat is ontvangen en naar volle tevredenheid functioneert. Vervolgens draagt ProfLease ten laste van de eerder genoemde investeringsfaciliteit zorg voor een tijdige betaling aan de leverancier.

Aanvang overeenkomst

Indien de overeengekomen investerings- of tijdslimiet is bereikt, wordt de financiering voor alle geaccordeerde leveranciersfacturen tegen vooraf overeengekomen voorwaarden geconsolideerd in een enkel contract opgestart. Zodoende heeft u op voorhand volledige transparantie.

Efficiënt beheren

Onze asset managementtool EnquireNow verschaft u een volledig overzicht van de geleverde apparatuur: kosten gerelateerde informatie voor uw financiële en technische informatie voor uw operationele bedrijfsvoering. Alle essentiële data overzichtelijk weergegeven in één dashboard.

Flexibiliteit

Gedurende de DCO-overeenkomst beschikt u over permanent budget voor het vernieuwen van devices. Indien u geen gebruik heeft gemaakt van de tussentijdse vernieuwingsmogelijkheid dan neemt u het ongebruikte vernieuwingspercentage mee naar de volgende periode.

End-of-Life

Op het moment dat apparatuur niet meer aan uw eisen voldoet halen wij dergelijke verouderde apparatuur periodiek voor u op en wordt deze in lijn met de circulaire economie klaargemaakt voor hergebruik. Hierbij worden alle geheugendragers conform de geldende industrienormen, wet- en regelgeving effectief gewist. Tevens is gecertificeerde dataverwijdering mogelijk. Wanneer gebruikte apparatuur helemaal niet meer kan worden ingezet, wordt deze op een milieuverantwoorde manier vernietigd.

Download de DCO-informatiesheet

De Digital Change Option is met name geschikt voor organisaties die over een divers IT-park beschikken welke uit apparatuur van uiteenlopende leeftijd is opgebouwd en die hun apparatuur om die reden gefaseerd wensen te vervangen. Als u wilt weten hoe Digital Change Option de praktijk werkt en wat het verschil is tussen een huur en een sale & leaseback kunt u de informatiesheet downloaden

Waarom Digital Change Option?

Digital Change Option is geschikt voor grotere ondernemingen die continu investeren

Deze oplossing is met name geschikt voor grotere ondernemingen die continu investeren in nieuwe IT-apparatuur waarbij het als prettig wordt ervaren dat flexibiliteit om te kunnen vernieuwen standaard in de overeenkomst is verwerkt. Hierbij is de vuistregel dat er minimaal €50.000 per half jaar geïnvesteerd wordt in nieuwe digitale apparatuur.

Investeren zonder budgetbeperkingen

Voor nieuwe huurovereenkomsten geldt dikwijls wanneer deze gedurende het jaar worden gestart, ze geen invloed hebben op de lopende budgetten. Dit komt omdat er gedurende een beperkte periode van dat jaar slechts een vast maandbedrag wordt gefactureerd. Dit houdt in dat er zonder budget geïnvesteerd kan worden en dat de voordelen van de nieuwe apparatuur onmiddellijk kunnen worden ingezet. Daarnaast is het zo dat de IT- of inkoop afdeling permanent budget heeft om nieuwe apparatuur aan te schaffen en eventuele budgetbeperkingen niet meer voor zullen komen.

Start met een voorfinanciering en/of een sale & leaseback

Met onze Digital Change Option heeft u voor de flexibiliteit om uw (volledige) IT-park tegen een vast bedrag per maand up-to-date te houden en te standaardiseren. Vaak start een Digital Change Option enerzijds met een investering in nieuwe apparatuur en anderzijds met apparatuur dat u al in bezit heeft en middels een sale & leaseback terug huurt van ProfLease. Bij de uitrol van de nieuwe apparatuur zijn vaak deelinvesteringen gemoeid en bieden wij de mogelijkheid van een voorfinancieringsfaciliteit. Dit betekent dat wij alle facturen verzamelen en voor u betalen nadat wij – door middel van een acceptatieverklaring – uw goedkeuring hebben verkregen. Eenmaal per kwartaal of nadat de uitrol van een project is gerealiseerd brengen wij de eerder door u geaccordeerde facturen en de apparatuur die u reeds in bezit heeft en terug wilt huren geconsolideerd in één leaseovereenkomst onder.

Behoud van werkkapitaal

Om te kunnen groeien is het belangrijk om werkkapitaal te hebben. Dit betekent dat u cash nodig heeft om aan andere verplichtingen te voldoen. Geld dat u anders in de apparatuur had geïnvesteerd, kan nu vast en zeker meer renderend worden ingezet.

Lagere maandprijs

U stemt de initiële contractperiode op de vermeende economische levensduur af en betaalt u ProfLease periodiek een fractie van het investeringsbedrag voor het gebruik van de apparatuur. ProfLease schat op voorhand de marktwaarde van de apparatuur aan het einde van de looptijd in en brengt deze gespreid in mindering op het termijnbedrag.

Asset management met EnquireNow

Onze asset managementtool EnquireNow verschaft u een volledig overzicht van de geleverde apparatuur: kosten gerelateerde informatie voor uw financiële en technische informatie voor uw operationele bedrijfsvoering. Alle essentiële data overzichtelijk weergegeven in één dashboard.

Houd kredietlijnen bij de huisbankier open

Een ander punt is dat een operational lease, omdat deze niet afgesloten wordt met de huisbank, niet ten koste gaat van de kredietcapaciteit bij de huisbankier. Daar blijft dus alle ruimte voor eventuele toekomstige leningen (hypotheken).

Stok achter de deur om gebruikte apparatuur terug te krijgen

Omdat u betaalt voor het gebruik van de apparatuur heeft u een stok achter de deur om devices van uw medewerkers terug te krijgen.

End-of-Life uitbesteed

Op het moment dat apparatuur niet meer aan uw eisen voldoet halen wij dergelijke verouderde apparatuur periodiek voor u op en wordt deze in lijn met de circulaire economie klaargemaakt voor hergebruik. Hierbij worden alle geheugendragers conform de geldende industrienormen, wet- en regelgeving effectief gewist. Tevens is gecertificeerde dataverwijdering mogelijk. Wanneer gebruikte apparatuur helemaal niet meer kan worden ingezet, wordt deze op een milieuverantwoorde manier vernietigd.

André Czeyki
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Digital Change Option? Neem dan gerust contact op.
André Czeyki
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Digital Change Option? Neem dan gerust contact op.

Digital Change Option komt onder andere veel voor bij de volgende equipment

Scroll naar top