Hoe de digitale transformatie de rol van de CIO verandert

Er lijkt een verandering plaats te vinden in de rol van een Chief Information Officer (CIO) binnen een bedrijf: de technologisch coördinator wordt langzaam een strategisch innovator. Deze digitale transformatie zorgt ervoor dat een nieuwe aanpak nodig is. Hieronder is te lezen wat de meest impactvolle veranderingen zijn en hoe CIO’s daarop kunnen anticiperen. Deze tips zijn gebaseerd op een waarin 2100 CIO’s hun mening gaven.

De CIO wordt met een duidelijke visie op ICT geacht een organisatie te begeleiden in een digitale transformatie. Deze visie moet daarnaast ook nog aan kunnen sluiten bij de huidige (en toekomstige) wensen van het bedrijf. Denk hierbij aan doelen als de klantvriendelijkheid optimaliseren, de time-to-market van producten versnellen of een cultuurverandering te starten. Op basis van de juiste technologieën zou de CIO een bedrijf wendbaar moeten kunnen maken.

Het Institue for Business Value (IBM) heeft onderzoek gedaan naar de veranderende rol van de CIO. Hiervoor zijn zo’n 2100 CIO’s benaderd. Uiteraard is niet elke CIO al even ver ontwikkeld wat betreft de digitale transformatie. Daarom zijn de CIO’s in drie categorieën geclassificeerd: Aspirationals, Practitioners en Reinventors. De Aspirationals zijn nog lang bezig met het afronden van de digitale transformatie en kunnen dus ook nog niet goed inspelen op nieuwe businesskansen. De Practitioners hebben al wel een route klaarliggen voor technologische veranderingen, maar nog niet de middelen om deze route te kunnen afleggen. Reinventors zijn het meest ontwikkeld op het gebied van digitale transformatie. Dit uit zich onder andere in hun businessmodellen en een effectieve bedrijfscultuur.

Een digitale basis voor samenwerking

Uit het onderzoek komen vier strategische gebieden aan bod die typerend zijn voor succesvolle CIO’s. Het eerste gebied draait om een . Dit is belangrijk voor een wendbaar bedrijf. Denk hierbij aan het snel inspelen op een bepaald verzoek van een klant, nieuwe technologieën toepassen of van de juiste businessmodellen werkelijkheid maken. Reinventors zorgen op dit gebied voor een stabiele basis. Uit het onderzoek blijkt dat bij zo’n 85 procent van deze groep de leidinggevenden een duidelijke visie hebben op de koers van het bedrijf. Ook werken managementteams door middel van passende technologie effectiever samen.

Als CIO is de basis belangrijk om een Reinventor te kunnen worden. Voor een goede samenwerking moeten alle afdelingen, partners en leidinggevenden in staat zijn om zo snel mogelijk informatie te kunnen delen. Denk hierbij aan een platform in de cloud. Hier wordt alle informatie eenduidig bewaard en bevindt het zich op één plek. Om dit waar te maken moet de CIO zelf transparant blijven en naar anderen goed communiceren wat betreft de digitale transformatie.

Nieuwe technologieën integreren

De klantervaring wordt door veel organisaties steeds belangrijker geacht. Er kan een meerwaarde gecreëerd worden door informatiesystemen te laten samenwerken via een centraal platform. Hierdoor is het van belang om nieuwe technologieën te kunnen implementeren als dat in een bepaalde situatie nodig is. Voorbeelden hiervan zijn AI en blockchain. Deze technologieën zorgen voor meer kansen binnen het bedrijf.

Strategische keuzes zijn onmisbaar bij de rol van een CIO. Dit is moeilijker dan het lijkt, doordat niet altijd het benodigde budget aanwezig is voor nieuwe technologieën. Populaire voorbeelden zijn mobile en de cloud. Maar ook robotics, AI en virtual reality worden vaak geprefereerd, hoewel ze nog niet volledig ontwikkeld zijn. Verwacht wordt dat het gebruik van deze technologieën de komende jaren nog meer zal toenemen, vandaar dat het verstandig is om je als CIO alvast te oriënteren op dit gebied. Een andere reden om te investeren in deze digitale transformatie is voor de customer-experience: door middel van data-analyse kan worden bekeken waar klanten nog behoefte aan hebben.

Investeren in talent

Voor digitalisering zijn de juiste vaardigheden nodig. Nieuwe kennis is erg belangrijk bij de opkomst van nieuwe technologieën. Doordat talent tegenwoordig erg schaars is op het gebied van digitale transformaties, investeren Reinventors nu al in het talent dat zich richt op nieuwe technologieën. Meer dan de helft van deze categorie gaf in het onderzoek aan dat hun bedrijf succesvol is in het vinden van talent of het intern ontwikkelen hiervan.

De manier waarop talent gevonden en ontwikkeld wordt kan enorm verschillen. CIO’s kunnen gebruik maken van recruiters of trainen hun mensen intern. De meeste CIO’s geven echter wel aan dat er nog altijd progressie geboekt moet worden om voor de nieuwe technologieën de juiste vaardigheden in huis te hebben.

Een lenige organisatie

CIO’s moeten ervoor zorgen dat hun organisatie voorbereid is op digital disruption. Ook al weten ze van tevoren niet hoe deze disruption eruit kan zien. Een bedrijfscultuur die om kan omgaan met veranderingen is in zulke gevallen zeer essentieel. Denk hierbij aan medewerkers met veel individuele vrijheid en verantwoordelijkheden, of een goede samenwerking met partners en klanten. Hierdoor zijn de medewerkers al beter voorbereid op een mogelijke disruption.

Ruim de helft van alle reinventors hebben de middelen voor een flexibele organisatie. Het is hiervoor van belang dat binnen de werkcultuur bepaalde fouten niet meteen worden veroordeeld, specialisten samenwerken en dat deze specialisten in teams zelf een aandeel hebben in strategische beslissingen.

Conclusie

Het is voor CIO’s mogelijk om in te spelen op de technologische toekomst, ook al is het nog redelijk onduidelijk hoe die toekomst eruit gaat zien. Samenwerkingstools, integratiemogelijkheden voor centrale data-analyticsplatformen, investeren in talent op het gebied van technologie en een wendbare organisatie kunnen allemaal bijdragen aan een goede voorbereiding op de toekomst.