Een verouderde IT-infrastructuur: ‘Het is een kettingreactie van hoogoplopende kosten.’ (deel 2)

Wat zijn de financiële gevolgen bij het behouden van een verouderde IT-infrastructuur?

In de vorige blog zijn er al drie belangrijke kostenposten benoemd bij het behouden van een verouderde IT-infrastructuur. Het beheer van de systemen, de specialistische kennis die nodig is en de operationele inefficiëntie van de systemen zorgen voor onnodig hoge kosten. uitgebreid waarom deze drie posten zorgen voor hoogoplopende kosten. In deze blog worden de laatste drie kostenposten beschreven en worden de voordelen van een overstap naar een moderne geïntegreerde omgeving.

4. Onkosten door beveiligingsproblemen

De onkosten die gemaakt worden door beveiligingsproblemen kan van twee kanten worden belicht: het gedrag van het personeel en de systemen die vol zitten met lekken. Als de systemen die de organisatie beschikbaar stelt niet toereikend zijn, gaan werknemers vaak zelf op zoek naar andere manieren om hun doel te bereiken. Dit heeft tot gevolg dat de veiligheid van belangrijke bedrijfsdata afneemt omdat er geen toezicht meer kan worden gehouden op het handelen van de werknemers. Door de steeds strengere wetten rondom databeveiliging (denk aan de GPDR/AVG), kan dit dus grote financiële gevolgen hebben voor de organisatie.

Naast de alternatieve oplossingen die werknemers zelf proberen te vinden, bevatten verouderde infrastructuren vaak grote lekken. Hackers zijn steeds behendiger, sneller en professioneler met het hacken van systemen. Daarom is het van belang om systemen up-to-date te houden. De nieuwe Europese regelgeving omtrent databeveiliging maakt het mogelijk om boetes op te leggen tot maximaal 20 miljoen euro of vier procent van de wereldwijde omzet als de databeveiliging niet op orde is.

5. Geen innovatiemogelijkheden

Innovatie is een belangrijke manier om de concurrentie in de markt voor te blijven. Door verouderde systemen is er een gebrek aan innovatiekracht. De huidige IT-systemen voldoen dan niet aan de verwachtingen van de huidige consument of aan de verwachtingen van de werknemers. Zowel de consumenten als werknemers eisen een optimale bediening op alle soorten devices. Een legacy-systeem zorg voor een trage time-to-market. Het kan maanden duren om nieuwe applicaties te ontwikkelen met verouderde systemen, terwijl concurrenten in een nieuwe geïntegreerde omgeving dezelfde applicatie veel sneller kan ontwikkelen. Naast het eerder beschikbaar stellen van het product of de dienst zijn consumenten eerder geneigd om te kiezen voor de concurrent, omdat die wel de gebruiksvriendelijke app, interface of webshop biedt.

De gebruiksvriendelijkheid richting de consument zorgt ervoor dat de organisatie innovatie uitstraalt daarmee nieuwe getalenteerde werknemers aantrekt. Zij hechten veel waarde aan de innovatieve uitstraling van de organisatie. Waarom zouden zij willen werken voor een organisatie die niet beschikt over de nieuwste technologieën.

6. Gemiste kansen door ongeïnformeerde beslissingen

“Ruim driekwart van de organisaties geeft aan dat een verouderde infrastructuur resulteert in het niet kunnen inspelen op klantbehoeften.”

Big data is niet nieuw, maar nog steeds essentieel voor het maken van belangrijke bedrijfsbeslissingen. Elke handeling van een persoon of van een apparaat kunnen tegenwoordig worden geanalyseerd. Op basis van deze informatie kunnen gegronde en juiste beslissingen worden gemaakt, kunnen processen worden geoptimaliseerd en klanten beter worden bediend. Keuzes op basis van deze informatie kan zorgen voor kostenbesparingen of kan juist nieuwe inkomsten genereren. Jammer genoeg zijn niet alle IT-infrastructuren erop ingesteld om deze data te verzamelen en op een juiste manier te analyseren. Dit kan dus grote financiële gevolgen hebben voor de organisatie. Uit onderzoek blijkt dat 47 procent van de bedrijven ervan bewust is dat het niet gebruiken van data een negatieve invloed heeft op de mogelijkheid om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat 46 procent niet in staat is om in te spelen op klantbehoeften omdat er geen datastrategie is. Drie kwart van de organisaties geeft aan dat een verouderde IT-infrastructuur hier de oorzaak van is.

De 6 voordelen van een nieuwe IT-infrastructuur

De zes voordelen van een vernieuwde IT-infrastructuur op een rijtje

 1. Het beheer van de systemen is minder tijdrovend;
 2. Het vinden en inwerken van nieuwe personeel is makkelijker en daardoor minder kostbaar;
 3. Door de nieuwe systemen kan er efficiënter worden gewerkt waardoor kosten worden bespaard;
 4. De kans op beveiligingsproblemen wordt kleiner;
 5. Op basis van de geanalyseerde data kunnen belangrijke bedrijfsbeslissingen worden gemaakt;
 6. Een nieuwe infrastructuur zorgt voor meer innovatiekracht.

Hoe moet ik mijn digitale transformatie financieren?

Leasing is een perfecte manier om de IT-infrastructuur up-to-date te houden. Alle bovengenoemde redenen zou al genoeg moeten zijn om ervan overtuigd te zijn dat een up-to-date IT-infrastructuur van essentieel belang is voor de organisatie. Naast de tevredenheid van medewerkers heeft het grote financiële voordelen. Een goede manier om dit te bewerkstelligen is het financieren van IT door middel van leasing. De voordelen voor u op een rijtje:

 • Het leasen van IT scheelt je een startinvestering;
 • Door het leasen van IT behoud je liquide middelen in huis waardoor geld beschikbaar blijft om te ondernemen;
 • In het leasecontract heb je de mogelijkheid om tussentijds IT te vervangen of toe te voegen (up-to-date apparatuur);
 • De vernieuwde IT-infrastructuur zorgt voor kostenbesparing;
 • Je bent minder afhankelijk van banken;
 • Je krijgt grip op de producten en budgetten.

Bronnen:
Easy Does IT. (z.d.). De verborgen kosten van een verouderde infrastructuur. Geraadpleegd op 13 juni 2018, van https://easy-does-it.nl/resources/e-book-de-verborgen-kosten-van-een-verouderde-infrastructuur/