Twee benaderingen die ervoor kunnen zorgen dat de digitale transformatie van uw organisatie soepel verloopt

Naarmate de digitale economie groeit lijkt het besef dat de bedrijfsvoering mee moet transformeren bij organisaties ook te landen. Deze digitale transformatie is voor veel organisaties lastig, omdat ze het onbekende moeten opzoeken. Er bestaat jammer genoeg geen vaste route naar succes, maar op basis van ervaring uit de praktijk zijn er wel twee richtingen te volgen voor deze digitale transformatie.

Draagvlak creëren is een belangrijk onderdeel van de digitale transformatie. Op alle afdelingen van het bedrijf moet er genoeg steun zijn en het besef dat digitalisering van groot belang is voor continuïteit van het bedrijf. Dus van de medewerkers op de IT-afdeling tot aan de bedrijfseconomen moeten er genoeg mensen achter het idee van de digitale transformatie staan.

Tegenwoordig komt de IT-afdeling steeds dichterbij de rest van de organisatie te staan. Medewerkers maken sneller contact met de collega’s van IT als ze tegen een probleem aanlopen. Low-code-platformen zorgen ook nog eens voor een snellere ontwikkeling van software en maakt het proces beter te begrijpen voor medewerkers buiten de IT-afdeling. Hierdoor wordt vanaf de werkvloer makkelijker gemaakt, maar het komt nog vaak voor dat het proces vanuit een managementvisie van bovenaf wordt ingezet.

Bottom-up

Een transformatie vanuit de werkvloer wordt ‘bottom-up’ genoemd. Het is hierbij van belang dat er wordt geprobeerd niet te veel in één keer te veranderen. Een klein tastbaar project geeft sneller een boost aan de motivatie om verder te gaan dan wanneer er te veel hooi op de vork wordt genomen.

Voor deze aanpak zijn er wel mensen nodig die zorgen dat de boodschap verkondigd wordt. Zij vieren en delen de successen die anderen binnen het bedrijf weer enthousiasmeren. MT-leden worden ook bij het project betrokken door vanaf het begin de resultaten meetbaar te maken zodat de resultaten ook gepresenteerd kunnen worden.

Top-down

Een ‘top-downaanpak’ begint bij het management. De uitdaging bevindt zich bij deze aanpak in het meekrijgen van het hele bedrijf. Het management moet de doelen helder illustreren en ervoor zorgen dat deze gehaald worden. Het betrekken van een IT-partner kan handig zijn bij de top-downaanpak. Er moeten voldoende middelen gefaciliteerd worden voor medewerkers van de IT-afdeling. Ook is de vrijheid voor deze werknemers van belang, zodat ze op zekere hoogte een eigen invulling kunnen geven aan het project. Het inzien dat ze van eventuele fouten leren is juist goed.

Ook voor deze aanpak zijn er mensen nodig die de rest van de organisatie enthousiasmeert voor het project. Bijvoorbeeld iemand uit de directie kan beschikbaar zijn voor feedback van andere medewerkers. Draagvlak creëren is in dit geval een cruciale taak voor het management.

Een digitale transformatie gebeurt niet van de een op de andere dag. Het proces heeft tijd nodig en er moet hard voor gewerkt worden. Maar op de lange termijn werpt de digitale transformatie zeker haar vruchten af.

Bron: