De uitdagingen van de digitale transformatie

Iedere organisatie wordt vroeg of laat voor de volgende uitdaging geplaatst

Vanwege voortdurende technologische ontwikkelingen, continu veranderende klantbehoeften en het welbekende mobiel werken zou er continu in IT moeten worden geïnvesteerd en dient verouderde apparatuur idealiter proactief te worden vernieuwd.

Door ontoereikende financiële middelen is het echter vaak lastig – zo niet onmogelijk – om een IT-park bijtijds te vernieuwen. Hierdoor wordt deze te lang gebruikt, wat op zijn beurt regelmatig leidt tot een (te) grote diversiteit aan technologie binnen een organisatie.

De uitdagingen van de digitale transformatie
Verouderde devices en een mengelmoes aan technologie

Welke problemen brengen het te lang gebruiken en een te grote diversiteit aan digitale apparatuur zoal met zich mee?

Indien IT-apparatuur te lang (lees: in vele gevallen langer dan 3 jaar) wordt ingezet en naarmate het ICT-park een grotere diversiteit gaat vertonen, ontstaan er doorgaans problemen. De kans om geconfronteerd te worden met respectievelijk gefrustreerd en improductief personeel, verloop van getalenteerde medewerkers, cybercrime en datalekken is in dit geval aanzienlijk groot. Een en ander resulteert onderaan de streep in een hogere total cost of ownership dan noodzakelijk is. Deze problemen kunnen vertaald worden naar uitdagingen. De uitdagingen van de digitale transformatie.

Uw uitdagingen, zijn onze pijlers:

Total cost of ownerhsip verlagen
Total cost of
ownership verlagen
Lees verder
Win de 'war for talent'
Talent
aantrekken
Lees verder
Informatieveiligheid
Informatiebeveiliging
verbeteren
Lees verder
Productieve en gemotiveerde medewerkers
Betrokkenheid van
medewerkers vergroten
Lees verder
Circulair inkopen
Circulaire
IT
Lees verder