Ma – vrij 08:30 – 17:30

De uitdagingen bij digitale transformatie

Iedere organisatie wordt vroeg of laat voor de volgende uitdaging geplaatst

Vanwege voortdurende technologische ontwikkelingen, continu veranderende klantbehoeften en het welbekende mobiel werken zou er continu in IT geïnvesteerd moeten worden en dient verouderde apparatuur idealiter proactief te worden vernieuwd.

Door ontoereikende financiële middelen of een slechte beheersbaarheid is het echter vaak lastig – zo niet onmogelijk – om een IT-park bijtijds te vernieuwen. Hierdoor wordt deze te lang gebruikt, wat op zijn beurt regelmatig leidt tot een (te) grote diversiteit aan technologie binnen een organisatie.

Welke problemen brengen het te lang gebruiken en een te grote diversiteit aan digitale apparatuur zoal met zich mee?

Indien IT-apparatuur te lang (lees: in vele gevallen langer dan 3 jaar) wordt ingezet en naarmate het ICT-park een grotere diversiteit gaat vertonen, ontstaan er doorgaans problemen. De kans om geconfronteerd te worden met respectievelijk gefrustreerd en improductief personeel, verloop van getalenteerde medewerkers, cybercrime en datalekken is in dit geval aanzienlijk groot. Een en ander resulteert onderaan de streep in een hogere Total Cost of Ownership dan noodzakelijk is. Deze problemen kunnen vertaald worden naar uitdagingen. De uitdagingen bij digitale transformatie.

Wegens hemelvaart zijn wij op donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei gesloten.