Betrokkenheid van medewerkers vergroten

Een 147% beter resultaat door zeer betrokken medewerkers!

In meerdere onderzoeken is vastgesteld dat er een duidelijke link is tussen motivatie, medewerkersbetrokkenheid, productiviteit, klanttevredenheid en het resultaat van de organisatie. Wanneer je als organisatie de betrokkenheid van medewerkers vergroot, stijgt de productiviteit en medewerkerstevredenheid. Tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten. De impact op het resultaat is aanzienlijk. Volgens Gallup hebben organisaties met zeer betrokken personeel een 147% beter resultaat (uitgedrukt in winst per aandeel) dan organisaties met laag betrokken personeel. Benieuwd hoe het kunnen werken met up-to-date IT devices bijdraagt een hogere werknemersbetrokkenheid? Lees dan verder!

Productieve en gemotiveerde medewerkers

Betrokken medewerkers, tevreden klanten en een beter resultaat voor een vast bedrag per maand!

Meer over DCO

De impact van IT op de motivatie van medewerkers is enorm

Om betrokken medewerkers te creëren is het belangrijk ze te motiveren. Een belangrijk onderdeel van de motivatie is het kunnen werken met de nieuwste apparatuur. Medewerkers zijn maar liefst 2,5 keer sneller gefrustreerd bij organisaties die technologisch achterlopen. De belangrijkste reden hiervoor is dat zij moeten werken met verouderde devices. Dikwijls ontstaat dit als zij zakelijk met oudere apparatuur moeten werken dan dat zij thuis gebruiken. Hieruit volgt dat 7% van de werknemers de organisatie wil verlaten, in tegenstelling tot 2% bij de organisaties waar gewerkt kan worden met de nieuwste apparatuur. De kosten om nieuwe mensen aan te trekken en op te leiden staan niet in verhouding tot de kosten van up-to-date devices. Vergroot daarom met Digital Change Option de betrokkenheid van werknemers tegen een vast bedrag per maand.

Betrokkenheid vergroten

Technologisch achterblijven als organisatie heeft een grote impact op de motivatie van medewerkers:

36% van de werknemers denkt dat hun apparaten verouderd zijn
38% is gefrustreerd over de technologie van de organisatie
45% van de medewerkers die gefrustreerd is over de technologie voelt zich negatief over de organisatie

Bron: Unisys®

Ontdek meer over uw uitdagingen. Uw uitdagingen zijn onze pijlers:

Total cost of ownerhsip verlagen
Total cost of
ownership verlagen
Lees verder
Win de 'war for talent'
Talent
aantrekken
Lees verder
Informatieveiligheid
Informatiebeveiliging
verbeteren
Lees verder
Circulair inkopen
Circulaire
IT
Lees verder