Talent aantrekken en behouden

“Talent aantrekken en behouden door mobiel werken te ondersteunen met up-to-date devices”

Werknemers worden ook wel de meest waardevolle activa van een bedrijf genoemd. Mede vanwege de huidige krappe arbeidsmarkt en de zogenoemde ‘War for Talent’ is een goed werkgeversmerk (employer brand) essentieel. Generatie Y, oftewel de Millenials, geven aan dat met name een goede werk-privébalans, werkplezier en regie over eigen loopbaan als belangrijk worden bevonden. Dit zijn aspecten die met name door middel van mobiel werken kunnen worden gefaciliteerd.

Mobiel werken

Mobiel werken, ook wel het Nieuwe Werken genoemd, heeft in de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Mede dankzij het mobiele karakter van laptops, tablets en smartphones is het mogelijk om plaats- en tijdsonafhankelijk te kunnen werken. Veel werkgevers hebben dit fenomeen inmiddels omarmd en zien er de positieve effecten ervan terug.

Van de ondervraagde werkgevers:

is 89% ervan overtuigd dat mobiel werken waarde aan hun onderneming heeft toegevoegd;
is 83% van mening dat mobiel werken hun onderneming meer winst oplevert;
geeft 80% aan dat mobiel werken heeft bijgedragen aan het succesvol werven en behouden van talent en dat het onderdeel van hun employer branding strategie is geworden.

Bron: ®

Voer het gewenste COPE- of CYOD-beleid met onze Digital Change Option.

Een belangrijke keuze bij het invoeren van mobiel werken is van welke hardware u uw medewerkers gaat voorzien (Notebook, Tablet, Smartphone of een combinatie) en hoe u de aanschaf gaat faciliteren. Hierbij onderscheiden we drie mogelijkheden: 

Ofschoon van de voorgenoemde modellen BYOD de laagste hardware investering behoeft, leidt dit model tot een grote diversiteit aan verschillende devices. Daarom verdient het met het oog op de vereiste de voorkeur om met een gestandaardiseerd IT-park te werken en voor het CYOD- of COPE-beleid te kiezen. Immers, hoe kleiner de diversiteit aan hardware hoe gemakkelijker de IT-omgeving tegen cyberaanvallen te beveiligen is

Met de lease en IT-lifecycle management oplossing  kunt u zonder dat u aan investeringspieken wordt blootgesteld een veilige en efficiënte manier van mobiel werken doorvoeren en bovendien uw IT-park budgetconsistent up-to-date houden. 

Win de 'war for talent'

Kies bij het faciliteren van mobiel werken voor het gewenste CYOD- of COPE-model en win met de lease en IT-lifecycle management oplossing DCO the war for talent.

Win the war for talent

Ontdek meer over uw uitdagingen. Uw uitdagingen zijn onze pijlers:

TCO - Total cost of ownership IT
Total cost of
ownership verlagen
Lees verder
Informatieveiligheid
Informatiebeveiliging
verbeteren
Lees verder
Productieve en gemotiveerde medewerkers
Betrokkenheid van
medewerkers vergroten
Lees verder
Circulair inkopen
Circulaire
IT
Lees verder