Total cost of ownership (TCO) verlagen

Het verlengen van de gebruiksduur van IT-devices lijkt geld te besparen, maar de ‘verborgen’ kosten zijn gigantisch.

Waaruit bestaat de Total Cost of Ownership (TCO) van IT?

TCO - Total cost of ownership IT

Feitelijk bedoelen we met het begrip Total Cost of Ownership (TCO) in dit kader alle kosten die gelieerd zijn aan het gebruik van IT-apparatuur.

Naast de aanschafkosten van de hardware omvatten deze eveneens de gebruikskosten. Dit zijn alle additionele kosten die gedurende de gehele operationele periode van het bewuste device voor het gebruik worden gemaakt. Denk hierbij aan onder andere kosten voor afschrijving, onderhoud, support, licenties, training, verwijdering en afvoer als kosten door productiviteitsverlies en management- en opportuniteitskosten.

Gemiddeld bestaat de TCO van IT-apparatuur voor slechts 20% uit aanschafkosten, terwijl de resterende 80% aan gebruikskosten kunnen worden toegeschreven. Deze gebruikskosten – ook wel ‘verborgen’ kosten genoemd – kunnen daarmee onmiskenbaar als significant worden gekwalificeerd.

De Total Cost of Ownership aanzienlijk verlagen met Digital Change Option

Diversiteit aan apparatuur, vaak veroorzaakt door ouderdom, heeft tot gevolg dat er in de organisatie vele verschillende versies van besturingssystemen en applicaties aanwezig zijn. Omdat een gedateerde en diverse IT-omgeving in de regel erg storingsgevoelig is, vergt dit een grotere betrokkenheid van de ondersteunende diensten en werkt een dergelijke benadering daardoor per definitie kostenverhogend.

Concreet betekent een overmatig langdurige inzet van apparatuur een toename van de gebruikskosten. Deze worden gekenmerkt door operationele- en inefficiëntie kosten. Bij laatstgenoemde kunt u enerzijds denken aan productiviteitsverlies veroorzaakt door aanvullende vereiste informele training, downtime en ‘verprutstijd’ en anderzijds opportuniteitskosten zoals dure aanvullende onderhoudscontracten voor oudere apparatuur. Waarbij we onder verprutstijd de tijd verstaan die zelf wordt besteed aan het oplossen van technische problemen. Door eenvoudigweg de gebruiksperiode beter af te stemmen op de bedrijfseconomische levensduur van een device kunnen voorgenoemde inefficiëntie kosten grotendeels, zo niet bij een ideaal scenario, geheel worden ondervangen.

Het optimale vernieuwingsmoment van devices

Om de TCO te beperken dienen IT-devices proactief vervangen te worden. Hoe lang wordt apparatuur in uw organisatie gebruikt?
Desktops na 48 maanden
Laptops na 36 maanden
Smartphones en tablets na 24 maanden

Bron: ®

Met Digital Change Option is permanent budget beschikbaar voor nieuwe aankopen, waardoor IT devices op het juiste moment vernieuwd kunnen worden. Hierdoor kunt u up-to-date blijven en standaardisatie consequent doorvoeren voor een vast bedrag per maand.

Verlaag de TCO

Ontdek meer over uw uitdagingen. Uw uitdagingen zijn onze pijlers:

Win de 'war for talent'
Talent
aantrekken
Lees verder
Informatieveiligheid
Informatiebeveiliging
verbeteren
Lees verder
Productieve en gemotiveerde medewerkers
Betrokkenheid van
medewerkers vergroten
Lees verder
Circulair inkopen
Circulaire
IT
Lees verder