Total cost of ownership (TCO) verlagen

Waaruit bestaat de Total Cost of Ownership (TCO) van IT?

Feitelijk bedoelen we met het begrip Total Cost of Ownership (TCO) in dit kader alle kosten die gelieerd zijn aan het gebruik van IT-apparatuur.

Naast de aanschafkosten van de hardware omvatten deze eveneens de gebruikskosten. Dit zijn alle additionele kosten die gedurende de gehele operationele periode van het bewuste device voor het gebruik worden gemaakt. Denk hierbij zowel aan onder andere kosten voor respectievelijk afschrijving, onderhoud, support, licenties, training, verwijdering en afvoer als kosten door productiviteitsverlies en management- en opportuniteitskosten.

Gemiddeld bestaat de TCO van IT-apparatuur voor slechts 20% uit aanschafkosten, terwijl de resterende 80% aan gebruikskosten kunnen worden toegeschreven. Deze gebruikskosten – ook wel ‘verborgen’ kosten genoemd –  kunnen daarmee onmiskenbaar als significant worden gekwalificeerd.

Total cost of ownerhsip verlagen

Bron: Gartner®

Het verlengen van de levensduur van IT lijkt geld te besparen, maar de ‘verborgen’ kosten zijn gigantisch!

Bespaar kosten

Vervang IT devices op het juiste moment en verlaag de TCO aanzienlijk!

5 jaar digitale apparatuur gebruiken, is dat verstandig?
Desktops na 48 maanden
Laptops na 36 maanden
Smartphones en tablets na 24 maanden

Bron: Gartner®

De Total Cost of Ownership aanzienlijk verlagen met Digital Change Option

Diversiteit aan apparatuur, vaak veroorzaakt door ouderdom, heeft tot gevolg dat er vele verschillende versies besturingssystemen en toepassingen zijn. Vele versies van besturingssystemen en toepassingen maken zaken complex voor de IT specialisten en zorgen voor meer problemen dus voor meer kosten.

Dit betekent dat de complexiteit van onderhoud toeneemt waardoor er meer gekwalificeerde IT specialisten ingezet moeten worden, veel kosten aan opleidingen worden besteed en de productiviteit van gebruikers afneemt af doordat apparatuur en toepassingen niet werken: verprutstijd (30% van de gebruikerskosten)! Dit laatste herkennen we allemaal met de vraag aan een collega: ‘Weet jij hoe dit werkt?’ met als antwoord ‘Uh, nee bij werkt dit anders!’

Met Digital Change Option is permanent budget beschikbaar voor nieuwe aankopen, waardoor IT devices op het juiste moment vernieuwd kunnen worden. Hierdoor kunt u up-to-date blijven en standaardisatie consequent doorvoeren voor een vast bedrag per maand.

Verlaag de TCO

Ontdek meer over uw uitdagingen. Uw uitdagingen zijn onze pijlers:

Win de 'war for talent'
Talent
aantrekken
Lees verder
Informatieveiligheid
Informatiebeveiliging
verbeteren
Lees verder
Productieve en gemotiveerde medewerkers
Betrokkenheid van
medewerkers vergroten
Lees verder
Circulair inkopen
Circulaire
IT
Lees verder