Ma – vrij 08:30 – 17:30

Disclaimer

Deze website is met uiterste zorg gemaakt, maar toch kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gegevens op onze website.

Wij willen klanten, leveranciers en andere lezers zo goed mogelijk en op de juiste manier informeren. Onze website en andere online uitingen zijn met uiterste zorg samengesteld. Toch kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van deze informatie. De informatie die wij online verstrekken is geen aanbod of financiële dienst. De beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

De door ProfLease verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig.

Wanneer ProfLease hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat zij de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ProfLease alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door ProfLease niet geverifieerd.

Wegens hemelvaart zijn wij op donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei gesloten.